Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Cercul de Finanţe
 
Prezentare cerc Finanţe

 

     Cercul Ştiinţific studenţesc de Finanţe din cadrul universităţii noastre a luat fiinţă în anul 2008 la iniţiativa câtorva cadre didactice de la Catedra de Finanţe - Contabilitate, cu scopul de a crea conexiuni între aspectele teoretice şi cele aplicative, practice referitoare la activitatea financiară, precum şi pentru a crea cadrul organizatoric necesar desfăşurării diverselor activităţi ale membrilor cercului.

 

     Principalele activităţi specifice Cercului de Finanţe se referă la:

- dezbaterea unor probleme de interes din domeniul financiar concretizate în elaborarea şi susţinerea unor prelegeri în cadrul întânirilor tematice ale cercului şi comunicarea ulterioară cu ocazia sesiunilor şi olimpiadelor studenţeşti organizate la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" sau în alte centre universitare din ţară şi din străinătate; 

- colaborarea cu organizaţii neguvernamentale şi instituţii ori agenţi economici în vederea realizării de acţiuni comune cum ar fi:

      - efectuarea de cercetări de piaţă privind anumite aspecte sau fenomene specifice pieţei financiar-bancare,

      - implicarea în acţiuni de voluntariat pentru educaţie financiară, dezvoltare personală, etc.

- organizarea de vizite de lucru la diferite entităţi economice, pentru observarea practicii în domeniul financiar;

- prezentarea unor filme tematice şi dezbaterea acestora;

- organizarea de seminarii de lucru cu specialişti din domeniul financiar-bancar sau alte domenii de interes;

- concursuri pe teme financiare;

- schimb de experienţă cu cercuri ştiinţifice studenţeşti similare din alte centre universitare.

 

În cadrul acestor cercuri se urmăreşte:

- dezvoltarea lucrului în echipă,

- formarea aptitudinilor de cercetare şi încurajarea studenţilor în participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti şi în publicarea rezultatelor cercetărilor proprii în reviste;

- formarea gîndirii economice, dezvoltarea capacităţii de înţelegere a complexităţii activităţii economice, disciplinarea schimbului de idei de specialitate;

- dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi suplimentare, în domenii conexe finanţelor, dar cu impact asupra activităţii financiare;

- stimularea capacităţii de analiză şi diagnosticare economică.

 

     Cercul ştiinţific studenţesc de Finanţe reuneşte în principal studenţi ai specializării Finanţe-Bănci, fiind însă deschis şi studenţilor altor specializări, în scopul stimulării potenţialului intelectual şi aptitudinal al studenţilor, precum şi al lărgirii orizontului de informaţii din domeniul complex al finanţelor.